เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.-ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนแบบใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 (ด่วนที่สุด)    
ขั้นตอนการลงทะเบียนแบบใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 (เลือกเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ด้วยตนเอง) คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   WANALAI.K   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2557
 2.ประกาศ! รายชื่อหมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 55-56 ที่จะตรวจสอบพ้นสภาพ สิ้นภาคเรียน 2/2557 (ด่วนมาก)    
รายชื่อหมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 55-56 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557 คลิกดูรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาทุกหมู่เรียนดังกล่าว คอยติดตามประกาศผลการพ้นสภาพฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
 3.ประกาศ!! แจ้งรายชื่อ นศ. กศ.พป. รุ่น 17 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล ครั้งที่ 1 (ด่วนมาก)    
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา กศ.พป. รุ่น 17 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2557 >คลิกดูรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษา กศ.พป. รุ่น 17 ที่ผลการเรียนของหมู่เรียนยังเข้าไม่ครบ ให้คอยติดตามข่าวประกาศการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2557
 4.ประกาศ!! หมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 17 ที่จะตรวจสอบพ้นสภาพ เมื่อสิ้นภาคเรียน 1/2557 (ด่วน)    
รายชื่อหมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 17 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80) คลิกดูรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาทุกหมู่เรียนดังกล่าว คอยติดตามประกาศผลการพ้นสภาพฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2557
 5.ประกาศการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (สำหรับท่านอาจารย์ทุกท่าน)    
ท่านอาจารย์ทุกท่าน สามารถ Login เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ สำหรับอาจารย์ โดยสามารถใช้ Login เดียวกันกับ Login ระบบการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ (SSO) หากพบปัญหาการ Login เข้าใช้งาน สามารถติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม โทร. 759
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2556
 6.พบปัญหาการดาว์นโหลดไฟล์    
กรณีพบปัญหาการดาว์นโหลดไฟล์เอกสารในระบบไม่ได้ อาทิเช่น
 • พิมพ์ใบประวัตินักศึกษา
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
 • เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมช่วยดาว์นโหลด ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ แก้ไขปัญหาโดยการกด Ctrl+ALT ค้างไว้ และคลิกที่ต้องการดาว์นโหลดไฟล์
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2556
   7.คู่มือแนะนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา    
  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2556
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-109-300 ต่อ 3546-48