เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559 นักศึกษาภาคปกติ (ด่วนที่สุด)    
คำชี้แจงเกี่ยวกับการแจ้งการสอบซ้อน สำหรับนักศึกษาที่มีวิชาสอบซ้อนในเวลาเดียวกัน หรือคาบเกี่ยวกันตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป แจ้งการสอบซ้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คลิกดูตารางสอบปลายภาค
ประกาศโดย   JI.WISSANEE   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2559
 2.ประกาศ!! รายชื่อ กศ.พป. รุ่น 19 พ้นสภาพฯ สิ้นภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
ตรวจสอบรายชื่อ กศ.พป. รุ่น 19 พ้นสภาพ กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 สิ้นภาคเรียนที่ 1/2559 คลิกดูรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาในรายที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ ให้คอยติดตามข่าวประกาศผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2559
 3.ประกาศด่วน! ถึงนักศึกษา กศ.พป. รุ่น 19 เรื่องการตรวจสอบการพ้นสภาพ ภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
ขอให้นักศึกษา กศ.พป. รุ่น 19 ทุกคน คอยตรวจสอบและติดตามผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2559 ของตนเองด้วย ทั้งนี้ หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบแล้วเมื่อใด และปรากฏว่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2559
 4.ด่วน!! แนวปฏิบัติการส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ของนศ.ภาคปกติเข้าใหม่ ปี 2559 (ด่วนที่สุด)    
ขอให้นักศึกษาภาคปกติเข้าใหม่ รุ่น 59 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ฉบับ ที่หัวหน้าห้อง ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1-14 สิงหาคม 2559 คลิกดูแนวปฏิบัติการส่งวุฒิฯ
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   27 กรกฎาคม 2559
 5.-ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) (ด่วนที่สุด)    
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) (เลือกเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ด้วยตนเอง) คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   WANALAI.K   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2558
 6.ประกาศการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (สำหรับท่านอาจารย์ทุกท่าน)    
ท่านอาจารย์ทุกท่าน สามารถ Login เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ สำหรับอาจารย์ โดยสามารถใช้ Login เดียวกันกับ Login ระบบการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ (SSO) หากพบปัญหาการ Login เข้าใช้งาน สามารถติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม โทร. 3712
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2556
 7.-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี ปี 2560 (รอบที่ 1)(REG)    
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   academic.news   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2559
 8.โปรแกรม Adobe Acrobat    
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ ใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือ คู่มือการใช้งานได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่   Download File   เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2556
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-109-300 ต่อ 3892-3