เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศด่วน! ถึงนักศึกษา กศ.พป. รุ่น 19 เรื่องการตรวจสอบการพ้นสภาพ ภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
ขอให้นักศึกษา กศ.พป. รุ่น 19 ทุกคน คอยตรวจสอบและติดตามผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2559 ของตนเองด้วย ทั้งนี้ หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบแล้วเมื่อใด และปรากฏว่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยทันที และหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2559
 2.คู่มือแนะนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษากศ.พป. (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2559
   3.ผลการอนุมัติการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา กศ.พป. ภาคเรียน 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
  ดำเนินการตามประกาศได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกดูประกาศ
  ประกาศโดย   JI.WISSANEE   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2559
   4.ผลการอนุมัติการขอยกเว้นการเรียนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป กศ.พป. ภาคเรียน 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
  ดำเนินการตามประกาศได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คลิกดูประกาศ
  ประกาศโดย   JI.WISSANEE   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2559
   5.ผลการพิจารณาคำร้องขอเข้าสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 (ด่วนที่สุด)    
  ให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าสอบปลายภาค ติดต่อขอรับประกาศนี้ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล แล้วนำไปแสดงแก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คลิกดูประกาศ
  ประกาศโดย   JI.WISSANEE   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2559
   6.ด่วน!! แนวปฏิบัติการส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ของนศ.ภาคปกติเข้าใหม่ ปี 2559 (ด่วนที่สุด)    
  ขอให้นักศึกษาภาคปกติเข้าใหม่ รุ่น 59 ทุกคน นำส่งสำเนาวุฒิจบการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ฉบับ ที่หัวหน้าห้อง ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 1-14 สิงหาคม 2559 คลิกดูแนวปฏิบัติการส่งวุฒิฯ
  ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   27 กรกฎาคม 2559
   7.ประกาศ!! รายชื่อภาคปกติ รุ่น 56-57 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด)    
  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 56 (หลักสูตร 5 ปี) และรุ่น 57 (หลักสูตร 4 ปี) พ้นสภาพ กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 (เพิ่มเติม) สิ้นภาคเรียนที่ 2/2558 คลิกดูรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ คอยติดตามข่าวประกาศผลการพ้นสภาพฯของมหาวิทยาลัยต่อไป
  ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   22 กรกฎาคม 2559
   8.-ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) (ด่วนที่สุด)    
  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) (เลือกเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ด้วยตนเอง) คลิกดูรายละเอียด
  ประกาศโดย   WANALAI.K   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2558
   9.ประกาศการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (สำหรับท่านอาจารย์ทุกท่าน)    
  ท่านอาจารย์ทุกท่าน สามารถ Login เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ สำหรับอาจารย์ โดยสามารถใช้ Login เดียวกันกับ Login ระบบการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ (SSO) หากพบปัญหาการ Login เข้าใช้งาน สามารถติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม โทร. 3712
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2556
   10.โปรแกรม Adobe Acrobat    
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ ใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือ คู่มือการใช้งานได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่   Download File   เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2556
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-109-300 ต่อ 3892-3