เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ!! หมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 54 - รุ่น 55 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ เมื่อสิ้นภาคเรียน 2/2556 (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อหมู่เรียน รุ่น 54 - รุ่น 55 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผบ (กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80) คลิกดูรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาทุกหมู่เรียนดังกล่าว คอยติดตามประกาศผลการพ้นสภาพฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2556
 2.ประกาศ แจ้งรายชื่อ นศ.กศ.พป. รุ่น 16 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล ครั้งที่ 2 (ด่วนมาก)    
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา กศ.พป. รุ่น 16 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล ครั้งที่ 2 สิ้นภาคเรียนที่ 1/2556 >คลิกดูประกาศ หมายเหตุ สำหรับหมู่เรียนที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ ได้แก่ หมู่เรียน 16.3 และ 16.12 ขอให้คอยติดตามประกาศผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยต่อไปด้วย
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2557
 3.ประกาศการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์    
นักศึกษา สามารถใช้งานระบบบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน2556 เป็นต้นไป หากพบปัญหาการ เข้าใช้งานระบบงาน อาทิเช่น

 • Login การเข้าใช้งานระบบไม่ได้
 • บันทึกประวัตินักศึกษาไม่ได้
 • ลงทะเบียนไม่ได้
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนไม่ได้
 • พบปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับระบบ

 • ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 034-261-012-36 ต่อ 720,766
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2556
   4.พบปัญหาการดาว์นโหลดไฟล์    
  กรณีพบปัญหาการดาว์นโหลดไฟล์เอกสารในระบบไม่ได้ อาทิเช่น
 • พิมพ์ใบประวัตินักศึกษา
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
 • เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมช่วยดาว์นโหลด ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ แก้ไขปัญหาโดยการกด Ctrl+ALT ค้างไว้ และคลิกที่ต้องการดาว์นโหลดไฟล์
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2556
   5.คู่มือแนะนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา    
  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2556
   6.โปรแกรม Adobe Acrobat    
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ ใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือ คู่มือการใช้งานได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่   Download File   เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2556
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-261-021-36 ต่อ 720,766