เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประชาสัมพันธ์การเปิดรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3/2557 (ด่วนที่สุด)    
ประชาสัมพันธ์การเปิดรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 3/2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   WANALAI.K   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2558
 2.ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาว่าด้วยการค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
ประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาว่าด้วยการค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   WANALAI.K   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2558
 3.ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอเรียนร่วมกับนักศึกษา กศ.พป. ภาคเรียนที่ 3/2557 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอเรียนร่วมกับนักศึกษา กศ.พป. ภาคเรียนที่ 3/2557 ผิดพลาด คลิกดูรายละเอียด ซึ่งนักศึกษาสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 มิฉะนั้นนักศึกษาจะหมดสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น ๆ และต้องลงทะเบียนเรียนในเทอมต่อไป
ประกาศโดย   WANALAI.K   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2558
 4.-ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนแบบใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 (ด่วนที่สุด)    
ขั้นตอนการลงทะเบียนแบบใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 (เลือกเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ด้วยตนเอง) คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   WANALAI.K   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2557
 5.ประกาศ! รายชื่อหมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 55-56 ที่จะตรวจสอบพ้นสภาพ สิ้นภาคเรียน 2/2557 (ด่วนมาก)    
รายชื่อหมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 55-56 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557 คลิกดูรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาทุกหมู่เรียนดังกล่าว คอยติดตามประกาศผลการพ้นสภาพฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
 6.ประกาศการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (สำหรับท่านอาจารย์ทุกท่าน)    
ท่านอาจารย์ทุกท่าน สามารถ Login เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ สำหรับอาจารย์ โดยสามารถใช้ Login เดียวกันกับ Login ระบบการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ (SSO) หากพบปัญหาการ Login เข้าใช้งาน สามารถติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม โทร. 759
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2556
 7.พบปัญหาการดาว์นโหลดไฟล์    
กรณีพบปัญหาการดาว์นโหลดไฟล์เอกสารในระบบไม่ได้ อาทิเช่น
 • พิมพ์ใบประวัตินักศึกษา
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
 • เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมช่วยดาว์นโหลด ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ แก้ไขปัญหาโดยการกด Ctrl+ALT ค้างไว้ และคลิกที่ต้องการดาว์นโหลดไฟล์
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2556
   8.คู่มือแนะนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา    
  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2556
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-109-300 ต่อ 3546-48