เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเปิดระบบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศการเปิดระบบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2558 แล้ว ตรวจกำหนดการ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   WANALAI.K   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2558
 2.ประกาศ! หมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 18 ที่จะตรวจสอบพ้นสภาพ สิ้นภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อหมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 18 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2558 คลิกดูรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาทุกหมู่เรียนดังกล่าว คอยติดตามประกาศผลการพ้นสภาพฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2558
 3.-ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนแบบใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 (ด่วนที่สุด)    
ขั้นตอนการลงทะเบียนแบบใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 (เลือกเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ด้วยตนเอง) คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   WANALAI.K   วันที่ประกาศ   6 กรกฎาคม 2558
 4.ประกาศ!! ถึง นศ.ภาคปกติ รุ่น 55 (หลักสูตร 5 ปี) และ รุ่น 56 (หลักสูตร 4 ปี) (ด่วนที่สุด)    
ขณะนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 55 (เฉพาะหลักสูตร 5 ปี) และ รุ่น 56 (เฉพาะหลักสูตร 4 ปี) เพื่อตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา (กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80) และได้เริ่มปรับสถานะนักศึกษาที่พ้นสภาพฯ เข้าระบบ reg ของนักศึกษาบางส่วนแล้ว ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานภาพของตนเองว่าถูกปรับพ้นสภาพหรือไม่ โดยดูได้จากสถานะนักศึกษาเมื่อ log in เข้าระบบสารสนเทศ (reg) ของตนเอง ** หากนักศึกษารายใดมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพ แต่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ จะมีสถานภาพนักศึกษาเป็น "รอพินิจ" จึงขอให้เร่งดำเนินการติดตามผลการเรียนจากผู้สอนโดยด่วน!! มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อในภาคเรียนที่ 1/2558 ได้ **
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2558
 5.ประกาศการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (สำหรับท่านอาจารย์ทุกท่าน)    
ท่านอาจารย์ทุกท่าน สามารถ Login เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ สำหรับอาจารย์ โดยสามารถใช้ Login เดียวกันกับ Login ระบบการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ (SSO) หากพบปัญหาการ Login เข้าใช้งาน สามารถติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม โทร. 3712
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2556
 6.พบปัญหาการดาว์นโหลดไฟล์    
กรณีพบปัญหาการดาว์นโหลดไฟล์เอกสารในระบบไม่ได้ อาทิเช่น
 • พิมพ์ใบประวัตินักศึกษา
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
 • เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมช่วยดาว์นโหลด ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ แก้ไขปัญหาโดยการกด Ctrl+ALT ค้างไว้ และคลิกที่ต้องการดาว์นโหลดไฟล์
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2556
   7.คู่มือแนะนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา    
  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการใช้งานระบบได้ที่นี่ค่ะ
 • คลิก Download File
 • ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2556
   8.โปรแกรม Adobe Acrobat    
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ ใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือ คู่มือการใช้งานได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่   Download File   เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2556
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-109-300 ต่อ 3546-48