เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อ นศ.ภาคปกติ รุ่น 54-55 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล ครั้งที่ 2 (ด่วนที่สุด)    
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 54 - รุ่น 55 พ้นสภาพ กรณี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2556 (ครั้งที่ 2) คลิกดูประกาศ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 54 - รุ่น 55 ที่ผลการเรียนของหมู่เรียนยังเข้าไม่ครบ ให้คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   3 กรกฎาคม 2557
 2.ประกาศรายชื่อ นศ.ภาคปกติ รุ่น 54-55 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล ครั้งที่ 1 (ด่วนที่สุด)    
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 54 - รุ่น 55 พ้นสภาพ กรณี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2556 คลิกดูประกาศ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 54 - รุ่น 55 ที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ ให้คอยติดตามข่าวประกาศแจ้งผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2557
 3.ตารางเรียนตารางสอน    
ตารางเรียนนักศึกษา และตารางสอนอาจารย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลทั้งระบบ ซึ่งตารางเรียน ตารางสอน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นขอให้ตรวจสอบข้อมูลใหม่อยู่เสมอ โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2557
ประกาศโดย   WANALAI.K   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-261-021-36 ต่อ 3546-48