เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
  ประกาศเรื่อง
 1. ประกาศผลการเปิดหมู่เรียนพิเศษนักศึกษาภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนที่สุด)    
คลิกดูผลเปิดหมู่เรียนพิเศษ
ประกาศโดย   JI.WISSANEE   วันที่ประกาศ   25 กรกฎาคม 2559
 2.ประกาศ!! รายชื่อภาคปกติ รุ่น 56-57 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (เพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด)    
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 56 (หลักสูตร 5 ปี) และรุ่น 57 (หลักสูตร 4 ปี) พ้นสภาพ กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 (เพิ่มเติม) สิ้นภาคเรียนที่ 2/2558 คลิกดูรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ คอยติดตามข่าวประกาศผลการพ้นสภาพฯของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   22 กรกฎาคม 2559
 3.ประกาศ!! รายชื่อภาคปกติ รุ่น 56-57 พ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล ครั้งที่ 1 (ด่วนที่สุด)    
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ รุ่น 56 (หลักสูตร 5 ปี) และรุ่น 57 (หลักสูตร 4 ปี) พ้นสภาพ กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80 สิ้นภาคเรียนที่ 2/2558 คลิกดูรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ คอยติดตามข่าวประกาศผลการพ้นสภาพฯ ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   19 มิถุนายน 2559
 4.ประกาศด่วน ถึง นศ.ภาคปกติ รุ่น 56(ป.ตรี 5 ปี) - รุ่น 57(ป.ตรี 4 ปี) (ด่วนที่สุด)    
ขณะนี้ งานทะเบียน ได้เริ่มทยอยปรับสถานะนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 1.80 ให้พ้นสภาพเข้าระบบสารสนเทศแล้ว ซึ่งนักศึกษาสามารถคอยติดตามและตรวจสอบสถานภาพของตนได้ว่า ถูกปรับพ้นสภาพหรือไม่ โดยดูได้จาก "สถานะนักศึกษา" เมื่อ log in เข้าระบบสารสนเทศ (reg) ของตนเอง *** ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ผลการเรียนยังเข้าไม่ครบ รวมไปถึงนักศึกษาที่ถูกปรับพ้นสภาพแล้ว ให้คอยติตตามข่าวประกาศการพ้นสภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป ***
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2559
 5.ประกาศ!! หมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 56-57 ที่จะตรวจสอบพ้นสภาพ สิ้นภาคเรียน 2/2558 (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อหมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 56-57 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2558 คลิกดูรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาทุกหมู่เรียนดังกล่าว คอยติดตามประกาศผลการพ้นสภาพฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2559
 6.-ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) (ด่วนที่สุด)    
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) (เลือกเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ด้วยตนเอง) คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   WANALAI.K   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2558
 7.ประกาศการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (สำหรับท่านอาจารย์ทุกท่าน)    
ท่านอาจารย์ทุกท่าน สามารถ Login เข้าใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ สำหรับอาจารย์ โดยสามารถใช้ Login เดียวกันกับ Login ระบบการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ (SSO) หากพบปัญหาการ Login เข้าใช้งาน สามารถติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม โทร. 3712
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2556
 8.พบปัญหาการดาว์นโหลดไฟล์    
กรณีพบปัญหาการดาว์นโหลดไฟล์เอกสารในระบบไม่ได้ อาทิเช่น
 • พิมพ์ใบประวัตินักศึกษา
 • พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
 • เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมช่วยดาว์นโหลด ดังตัวอย่างรูปด้านล่างนี้ แก้ไขปัญหาโดยการกด Ctrl+ALT ค้างไว้ และคลิกที่ต้องการดาว์นโหลดไฟล์
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2556
   9.โปรแกรม Adobe Acrobat    
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ ใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือ คู่มือการใช้งานได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่   Download File   เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2556
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-109-300 ต่อ 3892-3